CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Cảm ơn quý khách đã truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách. Thông qua chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý khách, cũng như hướng dẫn quý khách đưa ra quyền lựa chọn và quyết định đúng đắn về việc cung cấp, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Vì vậy, xin vui lòng dành thời gian để đọc các thông tin dưới đây để hiểu hơn những hướng dẫn, cam kết của chúng tôi nhằm tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (“Chính sách”) được áp dụng đối với Tarpaulin. Chính sách này được hiển thị trực tiếp trên website của Tarpaulin .

1.2. Chính sách này áp dụng đối với bất kỳ người nào (sau đây gọi chung là “Khách Hàng”) truy cập website, và/hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của, và/hoặc thực hiện giao dịch với Tarpaulin (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) mà có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của người đó.

1.3. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể các Dịch vụ của Tarpaulin cho dù là trực tuyến thông qua các website của Tarpaulin và/hoặc trực tiếp tại Tarpaulin.

2. Nguyên tắc bảo mật thông tin

2.1. Chỉ thu thập thông tin cho những mục đích được nêu tại mục 3 của Chính sách này;

2.2. Thông báo cho Khách hàng mục đích sử dụng thông tin cần thu thập và chỉ sử dụng thông tin cho mục đích này, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ theo Chính sách này, việc sử dụng thông tin cho mục đích khác phải được thông báo và được sự đồng ý của Khách hàng;

2.3. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể các Dịch vụ của Tarpaulin, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó Tarpaulin có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó;

2.4. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Tarpaulin có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng.

2.5. Bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do Tarpaulin cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà Tarpaulin quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm);

2.6. Tarpaulin sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ Thông tin thì có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc quyền lợi của Khách hàng sẽ bị những hạn chế nhất định.

2.7. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Tarpaulin liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân Khánh hàng chỉ trọn vẹn và đầy đủ khi Khách hàng đã tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và quy định của Chính sách này.

3. Mục đích thu thập thông tin

Tarpaulin cam kết đảm bảo tính minh bạch khi thu thập và sử dụng thông tin nhận diện cá nhân (PII) được cung cấp bởi, hoặc được thu thập từ quý khách khi sử dụng các website, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3.1. Chúng tôi thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

 1. a) Cung cấp các dịch vụ như thực hiện giao dịch (ví dụ: đặt trước, thực hiện yêu cầu thông tin hoặc điền thông tin đặt hàng.)
 2. b) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của Tarpaulin.
 3. c) Tiếp thị và thông tin đến quý khách liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như các đối tác tiếp thị chiến lược của chúng tôi và các bên thứ ba đáng tin cậy khác cung cấp (tiếp thị và quảng cáo).
 4. d) Thực hiện nghiên cứu thị trường thông qua các cuộc khảo sát để đáp ứng tốt hơn như cầu của quý khách, cải thiện tính hiệu quả của website, chất lượng dịch vụ khách sạn, nâng cấp các loại thông tin đa dạng, chiến dịch quảng cáo và/hoặc hoạt động khuyến mãi của chúng tôi.

3.2. Chúng tôi thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

 1. a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của Tarpaulin;
 2. b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của Tarpaulin;
 3. c) Nâng cao chất lượng Dịch vụ của Tarpaulin;

3.3. Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 3.1 và 3.2, Tarpaulin cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật như: Đăng ký thẻ thành viên, nộp đơn xin việc, phản hồi thắc mắc của khách hàng, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền …

4. Phạm vi thu thập thông tin

4.1. Loại thông tin nhận diện cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm nhưng không hạn chế tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc và địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax, thông tin thẻ tín dụng, ngày sinh, giới tính và thông tin về phong cách sống như sở thích phòng lưu trú, hoạt động giải trí, tên – tuổi của trẻ em, và các thông tin khác cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt (ví dụ: tình trạng sức khỏe cần yêu cầu phòng ở đặc biệt khi khách hàng đồng ý cung cấp.)

4.2. Chúng tôi cũng có thể thu thập thôg tin nhận diện phi cá nhân của quý khách, chẳng hạn như việc quý khách sử dụng website, nguồn thông tin yêu thích, thói quen du lịch, dữ liệu liên quan đến việc lưu trú của quý khách và phản hồi đối với các ưu đãi khuyến mãi và khảo sát.

4.3. Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Tarpaulin có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo việc liên hệ, giao dịch giữa Tarpaulin và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện.

5. Phương thức thu thập thông tin

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp Tarpaulin có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

5.1. Tarpaulin đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

 1. a) Một số Dịch vụ của Tarpaulin cho phép/đề nghị Khách hàng cung cấp hồ sơ cá nhân hoặc tạo tài khoản và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này. Tarpaulin có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 4 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.
 2. b) Trường hợp Khách hàng yêu cầu Tarpaulin giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của Tarpaulin hoặc Khách hàng yêu cầu Tarpaulin cung cấp Dịch vụ (ví dụ: đặt hàng sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, yêu cầu hỗ trợ…) thì Tarpaulin có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác; c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo tính chất của loại Dịch vụ mà Khách hàng lựa chọn và yêu cầu cần phải cung cấp thông tin của loại Dịch vụ đó.

5.2. Tarpaulin tự thu thập Thông tin

 1. a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

Tarpaulin có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai, hợp pháp trên các nguồn thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi Tarpaulin tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

 1. b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Tarpaulin cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

 1. c) Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

Một số Dịch vụ của Tarpaulin cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của Tarpaulin.

5.3. Hợp nhất Thông tin

Tarpaulin có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà Tarpaulin có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh hoặc đề nghị hủy Thông tin của mình.

6. Phạm vi sử dụng và đối tượng tiếp cận thông tin

6.1. Thông tin sử dụng cho việc cung cấp và thực hiện Dịch vụ đối với Khách hàng

 1. a) Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Tarpaulin để cung cấp và thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…
 2. b) Chỉ những nhân viên phụ trách và/hoặc liên quan trực tiếp đến việc khai thác thông tin để làm cơ sở cung cấp, thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng mới được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

6.2. Thông tin cần chia sẻ hoặc buộc phải cung cấp cho bên thứ ba:

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba, bao gồm:

 • Cổng thanh toán điện tử cho giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng an toàn
 • Dịch vụ Hosting
 • Nhà cung cấp dịch vụ email để gửi email cho quý khách liên quan đến dịch vụ đặt trước của quý khách. Các nhà cung cấp có thể gửi email liên quan đến thông tin tiếp thị nếu quý khách đã đồng ý nhận các bản tin đó và sẽ theo dõi một số chỉ số hiệu suất, chẳng hạn như tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp.
 • Đối tác quảng cáo có thể sử dụng địa chỉ email, thông tin cookie và các công nghệ theo dõi khác, chẳng hạn như pixel và ứng dụng web beacons, để thu thập thông tin về hoạt động của quý khách trên website của chúng tôi và các website khác để cung cấp cho quý khách các quảng cáo liên quan dựa trên hoạt động truy cập website và sở thích của quý khách.
 • Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu phụ của chúng tôi, để thực hiện bất kỳ hợp đồng nào chúng tôi đã ký kết. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của quý khách với các nhà phân tích và nhà cung cấp công cụ tìm kiếm hỗ trợ trong việc cải thiện website của chúng tôi.
 • Cung cấp cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Tarpaulin có cơ sở để tin tưởng rằng chúng tôi được ủy quyền hợp pháp hoặc được yêu cầu phải làm như vậy hoặc cần thiết phải làm như vậy để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của Tarpaulin, nhân viên và người dùng khỏi việc sử dụng gian lận, lạm dụng, không phù hợp hoặc trái pháp luật các dịch vụ của chúng tôi.
 • Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng Tarpaulin có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Tarpaulin có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế Tarpaulin tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.
 • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

7. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách sẽ được chỉ lưu giữ trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng hoặc dữ liệu không còn liên quan đến mục đích thu thập, xử lý ban đầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể xóa toàn bộ hồ sơ lịch sử dữ liệu trong một số trường hợp. Chẳng hạn: chúng tôi được yêu cầu giữ lại một số hồ sơ nhất định cho báo cáo tài chính và những lý do cần tuân thủ.