HÌNH ẢNH KHO HÀNG

Batchien Group là nhà phân phối uy tín của các nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin-Coating hàng đầu tại Việt Nam và Nước Ngoài.