Phương thức thanh toán

Tarpaulin hiện đang có các phương thức thanh toán sau:

Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD): Nhận hàng và thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng.
Thanh toán chuyển khoản ngân hàng.